Společnost

 

Historie

Společnost PaPP byla založena roku 1990 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti projektování a realizace staveb. S tvrdým tržním prostředím počátku devadesátých let se firma vypořádala důrazem na kvalitní služby a systém odpovědnosti zaměstnanců i společnosti jako celku.

První velkou realizací PaPP byla roku 1991 výstavba budov v Uherském Hradišti pro JME. V následujícím roce byl dokončen komplex masokombinátu DRUMAS v Hluku, v roce 1993 pak proběhla rekonstrukce Dětského domova v Uherském Hradišti. Tím započala dlouhodobá spolupráce společnosti PaPP s veřejnými investory, která trvá dodnes.

Devadesátá léta byla ve znamení trvalého růstu firmy a jejího obchodního obratu. Významným mezníkem v historii společnosti byl rok 1999, během nějž byla dokončena přístavba tělocvičny Gymnázia v Uherském Hradišti. Od tohoto okamžiku je společnost PaPP realizátorem řady dalších významných projektů staveb občanského charakteru – Domov pro seniory v Kunovicích, Rekonstrukce výpravní budovy ČD v železniční stanici Uherské Hradiště, Hotel Koníček v Uherském Hradišti-Mařaticích, Rekonstrukce objektu U Hejtmana Šarovce, Stavební úpravy porodně-gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Rekonstrukce a přístavba objektů Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uh. Hradiště, novostavby objektů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje v Uh. Hradišti a Morkovicích – Slížanech. Opravy fasád a výměně oken ZŠ UNESCO, stavební úpravy objektů č. 39 a č. 40 na Zelném Trhu v Uh. Hradišti, zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly v Kunovicích, Centrum slovách tradic Modrá, Slovácká tržnice v Uh. Hradišti aj. PaPP se podílela na vzniku Sportovně-rekreačního areálu Uherské Hradiště výstavbou tréninkového hřiště, jižní tribuny a hlavních vstupů fotbalového stadionu.

Společnost PaPP je také dodavatelem průmyslových objektů a areálů – BD SENSORS v Buchlovicích, RAY SERVICE ve Starém Městě, SYNOT v Uherském Hradišti – Mařaticích, Aeromec a Altech v Uh. Hradišti, Evektor v Kunovicích, C.S.O. ve Starém Městě aj. Dnes společnost PaPP udržuje řadu kontaktů s významnými společnostmi v regionu a spolupracuje tak dlouhodobě se silnými investory.

V roce 2000 společnost PaPP zavedla systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002 doložený certifikátem od Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, pobočkou v Brně. V roce 2003 se uskutečnil recertifikační audit a zavedení postupů pro řízení jakosti dle nové normy ČSN EN ISO 9001. V roce 2008 společnost zavedla systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků normy OHSAS 18001. Platnost certifikátů je každoročně ověřována jejich vydavatelem TaZÚS Praha při kontrolních auditech.

Hlavní cíle a zásady pro fungování všech tří systémů současně a jejich zlepšování jsou shrnuty v dokumentu Politika integrovaného systému kvality. Tento dokument vymezuje rovněž osobní angažovanost pracovníků společnosti v oblasti kvality a klade hlavní důraz na zákazníka jako indikátora její úrovně. Dále formuluje požadavky na moderní, rychlé, ekologické a efektivní plnění závazků a dbá na rozvoj společnosti prostřednictvím pečlivého plánování a nakládání s finančními, materiálovými a lidskými zdroji.

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154 686 01 Uherské Hradiště

Email

pappuh@pappuh.cz

Telefon

+420 572 551 360