Průmyslové stavby

Realizace projektů výstavby průmyslových objektů a areálů je jednou ze dvou hlavních náplní činnosti společnosti PaPP. S výstavbou tohoto druhu má PaPP rovněž dostatek zkušeností s využitím znalostí osvědčených i moderních technologií a postupů, širokého technické zázemí a odbornosti pracovníků, kteří se podílejí na realizaci.

PaPP současně zajišťuje vedle přípravných prací na stavbách také jejich vybavení inženýrskými sítěmi. Dle požadavků objednatele je schopna realizovat jak jednotlivé objekty, tak výstavbu celých průmyslových komplexů.

Zájmem společnosti PaPP je zajistit pro své zákazníky z oblasti průmyslu a obchodu dostatečné a odpovídající kapacity pro jejich vlastní úspěšný rozvoj, a také získat další spolehlivé obchodní partnery. Princip této spolupráce je založen na vzájemné důvěře, odpovědnosti a spolehlivosti. Vysoká úroveň prací a služeb je zajištěna pomocí integrovaného systému kvality.

Realizujeme výstavbu

hal a objektů pro výrobu a služby

prodejen a provozoven

průmyslových areálů

zemědělských objektů

hangárů

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

Email

pappuh@pappuh.cz

Telefon

+420 572 551 360