Občanské stavby

Výstavba občanských staveb je jednou ze dvou hlavních náplní činnosti společnosti PaPP. S realizacemi projektů tohoto druhu má dostatek zkušeností a plně zde může uplatnit výhody svého zázemí. Zadavateli zakázek jsou v tomto případě nejenom subjekty soukromé, ale také státní úřady nebo orgány samosprávy, což klade vysoké požadavky na průběh a výsledek činnosti PaPP. Společnost se může pochlubit dlouholetou spoluprací s těmito subjekty.

Významný počet těchto staveb byl v uplynulých letech oceněn řadou předních umístění v soutěžích pořádaných odbornou i laickou veřejností.

Samozřejmostí je pro společnost PaPP dodržování časových harmonogramů a případně dřívější plnění termínů, a to i za zhoršených podmínek nebo v případě úpravy projektů, které by jinak znamenaly prodloužení lhůty výstavby. Schopnost včas plnit dohodnuté závazky je možná díky flexibilitě rozhodování vedoucích pracovníků, nepřetržitému stavebnímu dozoru a individuálním schopnostem zaměstnanců.

K realizovaným projektům občanských staveb zásluhou společnosti PaPP patří výstavby, opravy a rekonstrukce:

školních, vzdělávacích a výchovných zařízení

 

zařízení pro sociální péči

 

administrativních budov

 

staveb občanské vybavenosti

 

zařízení v cestovním ruchu

 

bytových komplexů

 

sportovišť a bazénů

 

společenských prostor

 

zábavních center

 

památkově chráněných objektů

 

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

Email

pappuh@pappuh.cz

Telefon

+420 572 551 360