Adiabatické chlazení ColdAIR Health® IMPROVED 2024

Proč Adiabatické Chladiče ColdAIR Health® snižují možnost nákazy z Covid-19

Adiabatické chlazení ColdAIR je systém, který chladí vzduch snížením množství zjevného tepla obsaženého ve vzduchu. Proces odpařování vody, která přichází do styku s upravovaným vzduchem, umožňuje snížení množství zjevného tepla ve vzduchu:
externí vzduch prochází speciálně konstruovanými celulózovými filtry nasycenými vodou, v důsledku toho přichází o část svého tepla během procesu odpařování vody a tím snižuje svou teplotu. Ventilátor nainstalovaný uvnitř chladiče pak dodává do budovy ochlazený vzduch.

Princip chlazení

Výstupní teploty vzduchu při různých vnitřních podmínkách

Teplota vzduchu přiváděného do budovy se reguluje různými venkovními vzduchovými podmínkami, jak je uvedeno v následující tabulce:

Venkovní relativní vlhkost30 %40 %50 %60 %70 %
Venkovní teplotaVnitřní teplota
30°C19,0°C21,0°C23,0°C24,5°C26,0°C
35°C22,5°C25,0°C27,5°C29,5°C31,0°C
40°C26,0°C29,0°C31,5°C33,5°C36,5°C

 

Tyto účinnosti byly získány při použití adiabatického odpařovacího chladiče ColdAIR při vysoké účinností nasycení 80 %.

Nástěnné a střešní adiabatické chladící systémy ColdAIR slouží ke chlazení a větrání budov s velkým objemem vzduchu během horkého letního období, snížení vnitřní teploty a zajištění nezbytné výměny vzduchu pro zlepšení vnitřního mikroklimatu budovy. Zvyšuje komfort pracovníků, zvyšuje jejich tepelnou pohodu a produktivitu bez potřeby investování velkých finančních částek, bez vysokých účtů za spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na životní prostředí a bez toho, že by tato zařízení přispívala k výpadkům proudu.

 

Adiabatický chladící systém ColdAIR představuje nejmodernější technologii chlazení a větrání velkých budov zejména:

v průmyslu

slévárnách

řemeslných laboratořích

skladech a úložištích

komerčních prostorách

sportovní centrech

tělocvičnách

výstavních pavilonech

napěťových konstrukcích

sklenících

veřejných prostorách a halách

hospodách a provozovnách rychlého občerstvení

pekárnách

potravinových tržištích

a v mnoha další prostorech a budovách, ve kterých by instalace tradičních klimatizačních systémů představovala velké pořizovací náklady a velkou spotřebu energie.

 

Nabízíme tyto modelové řady: ColdAIR Health®IMPROVED

  • Modely FPA pro nástěnné instalace
  • Modely TA-TC pro nástěnné/střešní instalace
  • Modely TC-F s filtrací vzduchu třídy EU4/EU9 pro nástěnné/střešní instalace
  • Model FPAK do průmyslových kuchyní pro nástěnné vnitřní instalace

Patentovaná řada adiabatického chlazení ColdAIR Health®

Patentovaný systém snižující hladinu NO o 60 % a NOx o 37 % • Čištění probíhá uvnitř odpařovacího média fotokatalýzou oxidu titaničitého vystaveného působení slunečního světla • Redukuje znečišťující látky • Snižuje proliferaci plísní a hub • Snižuje přítomnost bakterií ve vzduchu • Deodoruje životní prostředí tím, že rozkládá látky, jako je síra a dusík, které jsou příčinou špatných zápachů.

Inovovaná řada chladičů ColdAIR Health® “IMPROVED“ 2024

Chladiče ColdAIR „IMPROVED“ jsou vybaveny špičkovou elektronikou, která kromě začlenění nových provozních funkcí zaměřených především na výrazné snížení spotřeby vody a úsporu energie, umožňuje i vzdálenou správu.

Zde jsou uvedeny nové charakteristiky:

Funkce

Předvlhčení

Vlhkost Plus

Koncové mytí

Úspora vody

Výstrahy

Alarm plováku

Alarm ucpaných vložek

Vzdálené ovládání

Přístup skrze Internet

Přístup skrze mobilní Aplikaci

Oběma způsoby je výkon chladičů znázorněn také grafy. Obě možnosti vyžadují předplacené služby – 1. rok zdarma

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

Email

kotyza@pappuh.cz

Telefon

+420 777 756 081