VODO-TOPO-PLYN

Zdravotně-technické instalace

Samostatné středisko společnosti PaPP disponující kvalitním zázemím provádí u realizovaných nebo rekonstruovaných staveb také práce a služby v oblasti vodo-topo-plyn. Součástí širokého spektra těchto služeb je také realizace přípojek inženýrských sítí. Nejvyšší prioritu u tohoto druhu dodávek má důraz na odolnost a dlouhou životnost.

Realizaci vždy předchází pečlivá příprava s ohledem na představy a požadavky zákazníka, zákonné požadavky a specifické podmínky konkrétní stavby. Výsledkem je dílo, jehož kompletnost a kvalita jsou garantovány integrovaným systémem kvality při použití vhodných technologických postupů, kvalitních materiálů a odpovídajícího technického vybavení.

Společnost PaPP
kompletně zajišťuje instalace:

rozvodů vodovodního potrubí včetně zařizovacích předmětů

odpadního potrubí a připojení ke kanalizaci

odvodů dešťových vod, retenční nádrže a jímky

domovních a areálových čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, sorpčních vpustí apod.

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

Email

pappuh@pappuh.cz

Telefon

+420 572 551 360