Největší instalace destratifikátorů Eliturbo® ELC v hale na území ČR: developerský projekt CTPark Bor u Tachova – hala B8 rozměru 337 x 169 x 15,7 m

V srpnu 2022 byl dokončen dosud největší projekt instalace destratifikátorů Eliturbo® ELC v hale CTPark Bor u Tachova B8, kde bylo použito 158 kusů modelu ELC 2002. Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií, prudce stoupá zájem o tento úsporný výrobek u developerů...

GDPR prohlášení

Stavební a obchodní společnost PaPP, spol. s r.o. prohlašuje, že plní povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice...