Zdravotně-technické instalace

Samostatné středisko společnosti PaPP disponující kvalitním zázemím provádí u realizovaných nebo rekonstruovaných staveb také práce a služby v oblasti vodo-topo-plyn. Součástí širokého spektra těchto služeb je také realizace přípojek inženýrských sítí. Nejvyšší prioritu u tohoto druhu dodávek má důraz na odolnost a dlouhou životnost.

Společnost PaPP kompletně zajišťuje instalace:

  • rozvodů vodovodního potrubí včetně zařizovacích předmětů
  • odpadního potrubí a připojení ke kanalizaci
  • odvodů dešťových vod, retenční nádrže a jímky
  • domovních a areálových čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, sorpčních vpustí apod.

Realizaci vždy předchází pečlivá příprava s ohledem na představy a požadavky zákazníka, zákonné požadavky a specifické podmínky konkrétní stavby. Výsledkem je dílo, jehož kompletnost a kvalita jsou garantovány integrovaným systémem kvality při použití vhodných technologických postupů, kvalitních materiálů a odpovídajícího technického vybavení.