Stavební a obchodní společnost PaPP, spol. s r.o. prohlašuje, že plní povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(GDPR – General Data Protection Regulation)

<script text= "text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(function($){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->function stickyFooter(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var footer = $("#main-footer");<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var position = footer.position();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var height = $(window).height();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height = height - position.top;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->height = height - footer.outerHeight();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->if (height > 0) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->footer.css({'margin-top' : height+'px'});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->stickyFooter();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$(window).resize(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->stickyFooter();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->