Společnost PaPP se zabývá instalacemi systémů ústředního vytápění různého typu do novostaveb i rekonstruovaných objektů. Pro tuto činnost je ve společnosti vyčleněno samostatné středisko vodo-topo-plyn s patřičným technickým a personálním zajištěním. Díky tomu je společnost schopna instalovat systémy vytápění pro všechny typy objektů včetně průmyslových a multifunkčních hal.

Úroveň instalovaných systémů pro vytápění plně odpovídá politice integrovaného systému kvality společnosti PaPP.