Adiabatické chlazení ColdAIR je systém, který chladí vzduch snížením množství zjevného tepla obsaženého ve vzduchu. Proces odpařování vody, která přichází do styku s upravovaným vzduchem, umožňuje snížení množství zjevného tepla ve vzduchu:

externí vzduch prochází speciálně konstruovanými celulózovými filtry nasycenými vodou, v důsledku toho přichází o část svého tepla během procesu odpařování vody a tím snižuje svou teplotu. Ventilátor nainstalovaný uvnitř chladiče pak dodává do budovy ochlazený vzduch.

Princip chlazení

Teplota vzduchu přiváděného do budovy se reguluje různými venkovními vzduchovými podmínkami, jak je uvedeno v následující tabulce:

Venkovní relativní vlhkost 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Venkovní teplota Vnitřní teplota
30°C 19,0°C 21,0°C 23,0°C 24,5°C 26,0°C
35°C 22,5°C 25,0°C 27,5°C 29,5°C 31,0°C
40°C 26,0°C 29,0°C 31,5°C 33,5°C 36,5°C

Tyto účinnosti byly získány při použití adiabatického odpařovacího chladiče ColdAIR při vysoké účinností nasycení 80 %.

Nástěnné a střešní adiabatické chladící systémy ColdAIR slouží ke chlazení a větrání budov s velkým objemem vzduchu během horkého letního období, snížení vnitřní teploty a zajištění nezbytné výměny vzduchu pro zlepšení vnitřního mikroklimatu budovy. Zvyšuje komfort pracovníků, zvyšuje jejich tepelnou pohodu a produktivitu bez potřeby investování velkých finančních částek, bez vysokých účtů za spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na životní prostředí a bez toho, že by tato zařízení přispívala k výpadkům proudu.

Adiabatický chladící systém ColdAIR představuje nejmodernější technologii chlazení a větrání velkých budov zejména:

 • v průmyslu,

 • slévárnách,

 • řemeslných laboratořích,

 • skladech a úložištích,

 • komerčních prostorách,

 • sportovní centrech,

 • tělocvičnách,

 • výstavních pavilonech,

 • napěťových konstrukcích,

 • sklenících

 • veřejných prostorách a halách,

 • hospodách a provozovnách rychlého občerstvení,

 • pekárnách,

 • potravinových tržištích.

a v mnoha další prostorech a budovách, ve kterých by instalace tradičních klimatizačních systémů představovala velké pořizovací náklady a velkou spotřebu energie.

Nabízíme dvě modelové řady: ColdAIR – ColdAIR Health

 • Modely TA/TC pro střešní instalace
 • Modely FPA pro nástěnné nebo okenní instalace

NOVINKA: Nová řada adiabatického chlazení ColdAIR Health

Nový patentovaný systém snižující hladinu NO o 60 % a NOx o 37 % • Čištění probíhá uvnitř odpařovacího média fotokatalýzou oxidu titaničitého vystaveného působení slunečního světla • Redukuje znečišťující látky • Snižuje proliferaci plísní a hub • Snižuje přítomnost bakterií ve vzduchu • Deodoruje životní prostředí tím, že rozkládá látky, jako je síra a dusík, které jsou příčinou špatných zápachů.