Výstavba občanských staveb je jednou ze dvou hlavních náplní činnosti společnosti PaPP. S realizacemi projektů tohoto druhu má dostatek zkušeností a plně zde může uplatnit výhody svého zázemí. Zadavateli zakázek jsou v tomto případě nejenom subjekty soukromé, ale také státní úřady nebo orgány samosprávy, což klade vysoké požadavky na průběh a výsledek činnosti PaPP. Společnost se může pochlubit dlouholetou spoluprací s těmito subjekty.

K realizovaným projektům občanských staveb zásluhou společnosti PaPP patří výstavby, opravy a rekonstrukce:

  • školních,vzdělávacích a výchovných zařízení
  • zařízení pro sociální péči
  • staveb občanské vybavenosti
  • zařízení v cestovním ruchu
  • bytových komplexů
  • sportovišť a bazénů
  • společenských prostor
  • zábavních center
  • památkově chráněných objektů

Významný počet těchto staveb byl v uplynulých letech oceněn řadou předních umístění v soutěžích pořádaných odbornou i laickou veřejností.

Samozřejmostí je pro společnost PaPP dodržování časových harmonogramů a případně dřívější plnění termínů, a to i za zhoršených podmínek nebo v případě úpravy projektů, které by jinak znamenaly prodloužení lhůty výstavby. Schopnost včas plnit dohodnuté závazky je možná díky flexibilitě rozhodování vedoucích pracovníků, nepřetržitému stavebnímu dozoru a individuálním schopnostem zaměstnanců.