Česká republika se může pochlubit neuvěřitelným množstvím historických památek, které se ale mnohdy nalézají v ne zrovna dobrém stavu. Aby se zachovala jejich historická hodnota, je nutné při jejich opravě a rekonstrukci postupovat citlivě. To znamená ctít nejenom původní materiály, ale také dobové postupy. Třeba jako v případě opravy a rekonstrukce fasády Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti.

Uherské Hradiště je známé jako město, které o své historické památky příkladně pečuje. Za tento přístup bylo ostatně již několikrát nominováno či oceněno v soutěži Historické město roku. Protože se i škola UNESCO nachází v městské památkové zóně, svěřilo město opravu a rekonstrukci její fasády, včetně výměny oken a restaurování kamenných prvků, odborníkovi na opravy a rekonstrukce historických objektů, uherskohradišťské firmě PaPP.

Škola byla vybudována v letech 1912-1913 a její průčelní fasáda je zdobená dekorativními prvky a figurálními motivy, které bylo nutné zachovat. Aby byl výsledek opravy a rekonstrukce opravdu autentický, rozhodla se firma PaPP aplikovat jádrovou a štukovou omítku v provedení podle původní receptury. Nejdříve se však musela dopátrat původního složení. Bylo také třeba vymyslet správný postup výroby omítkových směsí a jejich nanášení. Šlo téměř o detektivní a výzkumnou práci, během níž stavební odborníci využili jak dobové materiály z archivu, tak i chemické rozbory původních omítek. Po důkladném zkoumání a testování byla původní receptura odhalena a nová fasáda mohla být zrealizována. Uplatnění našly klasické materiály – různé frakce písků, cement a hašené vápno. Konečná hydrofobizace povrchu byla provedena s pigmentací, a to pomocí barvy KEIM Restauro Lazur, která povrch zpevnila a sjednotila.

Výsledek dopadl nad očekávání dobře. Společnost PaPP získala za tuto realizaci Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2015 Zlínského kraje.

18. října 2016