Myslíte, že je vás dům zralý na rekonstrukci? A nenapadlo vás, abyste tuto rekonstrukci rovnou spojili s přestavbou na tzv. pasivní dům, který si vystačí s minimem energií?

O úsporách energií se píše prakticky neustále. Stát se snaží majitele nemovitostí motivovat k tomu, aby jejich domy spotřebovávaly co nejméně energií, a to nejrůznějšími dotačními programy. Ty jsou velmi často zaměřené i na rekonstrukci objektů na pasivní. Zjednodušeně řečeno ušetříte a ještě vám za to stát zaplatí. Pokud tedy máte v plánu rekonstrukci, zvažte, zda ji rovnou nenaplánovat jako přestavbu na tzv. pasivní standard. I to je totiž možné.

Takovou rekonstrukci je pochopitelně vhodné řešit s odborníky. Pro tzv. pasivní domy totiž platí celkem přísná pravidla, ta například stanovují to, že ročně tento dům spotřebuje na vytápění maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční obytné plochy.

Základním principem pasivních domů je velmi kvalitní izolace, díky které teplo, získané například i ze slunečního záření, neuniká ven a lze jej efektivněji využívat. Pro stanovení toho, zda je možné dům zahrnout mezi tzv. pasivní, je rovněž důležitá odpovídající neprůvzdušnost budovy a také celková roční energetická potřeba domu, tedy souhrn veškerých energií nutných pro jeho provoz, včetně spotřebičů.

Co vše bude taková rekonstrukce zahrnovat? V první řadě půjde o tepelnou izolaci základů domu, díky které se odstraní některé tepelné mosty v budově. Nová hydroizolace pak zabrání vzlínání vlhkosti. Izolovat bychom měli také nevytápěné prostory, jako například sklepy, od těch vytápěných. Odizolovaná by měla být i střecha. Vhodné použití příslušných materiálů, včetně jejich tlouštěk, určí projektová dokumentace.

Uvedeným způsobem lze přebudovat na pasivní standard téměř všechny budovy, včetně běžných rodinných domů. Platí sice, že čím větší budova se přestavuje na pasivní, tím jsou náklady vynaloženy efektivněji, avšak tato úprava se vyplatí ve všech případech.

29. listopadu 2016