Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti prochází další významnou etapou stavebních a restaurátorských úprav, a to opravou své čelní fasády včetně věží a štítu mezi nimi. Víte, z jakého období tato dominanta Masarykova náměstí a součást komplexu bývalé jezuitské koleje pochází?

Kostel byl vystavěn v době baroka, mezi lety 1670 – 1680, v roce 1685 pak byly postaveny věže. Autorem stavby byl s největší pravděpodobností Jan Dominik Orsi, pražský architekt italského původu, který pro svůj projekt vycházel z předlohy slavného Vignolova kostela Il Gesú v Římě. Tím ovšem italská inspirace nekončí. Protože byl kostel stavěn na nestabilním bažinatém podloží, rozhodl se stavitel Jan Jeroným Canevalle pro jeho zpevnění vložením dřevěných roštů s výplní, uložených na dubových trámech, což byla technika hojně využívaná v Benátkách.

Za dobu své existence prošla budova kostela hned několika opravami, z nichž ta letošní zahrnuje opravy čelní fasády kostela, fasády věží a štítu mezi nimi a štukových prvků. Dále probíhají opravy říms, tympanonu, sanace soklu a restaurování kovaných a dřevěných prvků – okenní mříže, žaluziové okenice, boží oko, emblém Maria, ciferník věžních hodin a madlo u vstupu.

Obnova fasády je prováděna tradičními stavebními technologiemi, což je pro citlivou rekonstrukci historických památek zcela zásadní postup. Nejprve je nutné odstranit akrylátové nátěry fasády a nesoudržnou omítku. Plocha fasády je následně doplněna novými vápenocementovými omítkami se štukovou povrchovou úpravou, přičemž jsou domodelovány chybějící zdobné prvky. Na soklové části je pak do výšky 2,9 m aplikován speciální sanační omítkový systém.
Na celé fasádě je pak proveden nátěr silikátovou barvou s nízkým difuzním odporem.

Na nový kabát této významné uherskohradišťské kulturní památky se můžete těšit již tento podzim.

18. září 2017