Víte, že pokud zlepšíte energetickou bilanci vašeho domu, stát vám na tuto přeměnu přispěje? Může jít například o zateplení fasády, nebo o výměnu kotle na tuhá paliva za jiný, ekologičtější. Počítejte ovšem s tím, že pro to, abyste dotaci získali, musíte něco udělat. Prvním krokem je vytvoření projektu, který musí zahrnovat také důkladné zmapování současné situace a popis toho, jaký má být výsledek. Projekt je třeba vypracovat skutečně dopodrobna, bez něj není možné na dotaci vůbec pomýšlet.

V současné době jsou aktivní dva dotační programy: Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace.

Kotlíkovou dotaci můžete využít právě na výměnu kotle na tuhá paliva, případně na úpravu cesty spalin. O dotaci se žádá prostřednictvím kraje, v jehož zájmu je, aby se o dotaci přihlásilo co nejvíce lidí. Proto v některých případech kraj nabízí, že vám pomůže s vypracováním projektu. V rámci této dotace lze dosáhnout až na 127 500 korun, částka závisí na tom, o kolik zlepšíte energetickou situaci ve vašem domě. Čím více, tím více peněz také dostanete.
O dotaci Nová zelená úsporám se žádá u Ministerstva životního prostředí. Dotaci lze využít nejenom na snižování energetické náročnosti domu (sem spadá právě zateplení, či třeba pořízení solárních panelů), ale také na pořízení nového pasivního domu. Dotace se týká jak rodinných, tak bytových domů. Žádat lze předtím, než začnete stavět, ale i zpětně.

Potřebujete pomoci s realizací anebo poradit, jak na věc? Zastavte se u nás!

20. října 2016